Titulná stránka | Mapa stránok | Pomoc | Kontakt | Compliance | VÚB banka | English    
   Tuzemský faktoring
   Vývozný faktoring
   Dovozný faktoring
   Nákupný faktoring
   Správa pohľadávok
   Kontaktujte nás
   Faktoringová spolupráca

Predstavenie spoločnosti

VÚB Factoring, a. s. je najstaršou a jednou z najväčších spoločností v oblasti poskytovania faktoringových služieb na Slovensku a zároveň jedinou spoločnosťou, ktorá ich zabezpečuje v plnom rozsahu.

Prečo využívať služby VÚB Factoring, a. s.?

  • Naša spoločnosť je jediným členom Factors Chain International (FCI) v SR.
  • FCI je najväčšou sieťou faktoringových organizácií na svete s viac ako 270 členmi v 74 krajinách. Na členov FCI pripadá 63% svetového obratu vo faktoringu, čo v roku 2013 predstavovalo objem 1,404 miliárd EUR.
  • Naša spoločnosť, ako jediná z krajín bývalého východného bloku, bola vyhodnotená 2 roky po sebe ako šiesta najlepšia exportná faktoringová spoločnosť na svete a prvá v Európe.
  • V roku 2014 spoločnosť VUB Factoring dosiahla celkový obrat 389,7 mil .EUR, z čoho 67,3 mil. EUR predstavovalo inkaso pohľadávok a 322,4 mil. EUR „čistý“ faktoringový obrat. V rámci faktoringu sme najväčší objem pohľadávok odkúpili voči domácim spoločnostiam, celkovo vo výške 168,3 mil. EUR. V exportnom faktoringu sme odkúpili 148,4 mil. EUR a pri importnom faktoringu 5,7 mil. EUR. Z celkového objemu faktoringu predstavoval bezregresný faktoring obrat 227 mil. EUR. 
  • Skupina VÚB opätovne aj v roku 2014 potvrdila svoju líderskú pozíciu v oblasti financovania pohľadávok, keď k horeuvedenému objemu prefinancovala materská VÚB banka formou odkupov pohľadávok tiež významný objem pohľadávok - spolu ďalších 304 mil. EUR


  Vyhľadávanie  
   
  >  Ste tu prvýkrát?  
  Finančná skupina VÚB  
   
  Faktoringový slovník  
 
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V Y Z
 
  Kliknutím na písmeno sa dostanete na príslušný index slovníka.
E-Factoring
Faktorigové údaje prístupné klientom cez internet

Stiahnite si certifikát